ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – MARTIAL ARTS

Learn new skills from the best.

Brazilian jiu jitsu

Το Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) είναι μια πολεμική τέχνη βασισμένη στο grappling της οποίας το κεντρικό θέμα είναι η ικανότητα ελέγχου ενός αντιπάλου που αντιστέκεται, με τρόπους που τον αναγκάζουν να υποταχθεί. Το Jiu Jitsu σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε έτσι ώστε ένα μικρότερο, πιο αδύναμο άτομο να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή ακόμα και να νικήσει, έναν μεγαλύτερο και ισχυρότερο αντίπαλο. Έτσι, ανεξάρτητα από την ηλικία, το μέγεθος, το φύλο ή τον σωματικό περιορισμό, κάθε άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές και τις αρχές του jiu jitsu και να αποκομίσει τα οφέλη της πρακτικής του!

H ομάδα Bjj προπονείται στο γυμναστήριο Gravity όλο το χρόνο. Οι προπονήσεις Bjj είναι ανοιχτές σε όποιον θέλει να λάβει μέρος. Ένα αποκλειστικό “Bjj camp” πραγματοποιείται κάθε μήνα για όσους θέλουν να μάθουν Bjj και να ζήσουν μια εκπαίδευση κορυφαίου επιπέδου. Ο προπονητής του Zantefitness είναι πιστοποιημένος προπονητής για όλες τις ηλικίες απο τη Γ.Γ.Α και πρωταθλητής της «Μαύρης ζώνης».

Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) is a grappling-based martial art whose central theme is the skill of controlling a resisting opponent in ways that force him to submit. Jiu Jitsu was designed and developed so that a smaller, weaker person can defend his or herself against, or even defeat, a larger and stronger opponent. So regardless of age, size, gender or physical limitation, any person can utilize the techniques and principals of jiu jitsu, and reap the benefits of its practice!

A local Bjj team train at Gravity gym all year round. The Bjj trainings are open to anyone who want to join. An exclusive “Bjj camp” take place every moth for those who wants to learn Bjj and experience a top level training. The coach of Zantefitness is certified to teach Bjj for all ages and levels. Also he is a “Black belt” chapion.

FIND MORE ABOUT THE UPCOMING CAMPS HERE

6 Days “oss”© Bjj Camp
Mixed Martial Arts

Οι μικτές πολεμικές τέχνες γνωστές και ως ΜΜΑ, είναι ένας όρος για το άθλημα μάχης στο οποίο δύο αγωνιζόμενοι προσπαθούν να κυριαρχήσουν ο ένας πάνω στον άλλο χρησιμοποιώντας τρεις γενικές τακτικές: χτύπημα, τερματισμός και έλεγχος. Οι κανόνες επιτρέπουν στους μαχητές να χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνικών πολεμικών τεχνών, όπως γροθιές, κλωτσιές, αρθρώσεις, πνιγμούς, απογειώσεις και ρίψεις.

Μια τοπική ομάδα ΜΜΑ προπονείται στο γυμναστήριο Gravity όλο το χρόνο. Οι προπονήσεις MMA είναι ανοιχτές σε όποιον θέλει να λάβει μέρος σε ένα drop in pass. Τακτικές κατασκηνώσεις MMA για παιδιά, εφήβους και ενήλικες πραγματοποιούνται στο στούντιο ασκήσεων Gravity κάθε χρόνο από τις 15 Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου.

Mixed martial arts also known as MMA, is a term for the combat sport in which two competitors attempt to achieve dominance over one another by utilizing three general tactics: striking, finishing holds, and control. The rules allow the combatants to use a variety of martial arts techniques including punches, kicks, joint-locks, chokes, takedowns and throws.

A local MMA team train at Gravity gym all year round. The MMA trainings are open to anyone who want to join a drop in pass. Regular MMA camps for kids, teens & adults are taking place in Gravity exercise studio every year from the 15th of June till the end of August.

 

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

STAY AND TRAIN WITH US FOR A MONTH OR MORE

WE HAVE SPECIAL OFFERS FOR WINTER STAYS

E-MAIL FORM

Ready to make your booking?

Please state the service and accommodation you chose and we will answer you in the same day with our confirmation and additional data.

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Select your retreat

    Your Message